Prekių kokybės, garantijos

1.1. Kiekvienos el. Parduotuvėje sumanibite.lt parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

1.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

1.3. Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės galiojimo terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.

1.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Medaus tyrimai ir rezultatų paaiškinimas

2.1 Kiekvienais metais Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui pateikiame medaus mėginį jo kokybei nustatyti. Gavę rezultatus drąsiai galime teigti, jog Sumani Bitė medus yra aukščiausios kokybės!

Medaus kokybės tyrimas

2.2 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 „Dėl Medaus techninio reglamento patvirtinimo“ tiekiamas į rinką ar dedamas į kokį nors produktą, skirtą vartoti, medus turi atitikti nustatytus sekančius sudėties kriterijus:

2.2.1 Laisvųjų rūgščių bendras kiekis – ne daugiau kaip 50 miliekvivalentų kilograme. Jeigu šis rodiklis viršijamas, tai rodo meduje vykstantį rūgimo procesą. Sumani Bitė medaus  rūgštingumas yra perpus mažesnis maksimalios normos – 23,5 mekv/kg.

2.2.2 Diastazės aktyvumas (pagal J. E. Šadės metodą) bendras kiekis – ne mažiau kaip 8 vienetai. Šis rodiklis yra vienas iš svarbiausių rodiklių patvirtinantis medaus natūralumą. Sumani bitė vasaros medaus diastazės aktyvumas 6 kartus didesnis už minimalų, bei beveik 2 kartus didesnis už vidutinį lietuviško medaus diastazes aktyvumą. Sumani bitė medaus diastazės aktyvumas – 49,2 vienetai.

2.2.3 Drėgmės kiekis – ne daugiau kaip 20%. Vandens kiekis meduje apibūdina jo brandumą ir išlaikymo savybes. Sumani Bitė medaus drėgmė – 16,7%. Tai reiškia kad medus yra pilnai subrendęs ir bus tinkamas vartoti ilgai ( laikant tinkamose sąlygose 4-5 metus).